hits

februar 2015

Europas nye fordrevne

Hvert eneste døgn den siste uken har flere titalls mennesker blitt drept i konflikten Ukraina, hvor den største fluktkrisen i Europa siden 90-tallets Balkan-kriger nå utspiller seg.  Samtidig gjør opptrappingen i kamphandlinger at det blir stadig vanskeligere for humanitære organisasjoner å få frem hjelpen.


Over 1,5 million ukrainere har blitt fordrevet fra sine hjem siden konflikten startet i mars i fjor. Foto: Flyktninghjelpen


Ukraina ligger nærmere Norge enn Balkan, likevel er det for få som har innsett hvor desperat situasjonen er øst i vår egen verdensdel.

Over 1,5 million ukrainere har blitt fordrevet fra sine hjem siden konflikten startet i mars i fjor. Over 900 000 mennesker er på flukt inne i Ukraina, mens mer enn 600 000 har flyktet til nabolandene.  Til sammen er over 5 000 ukrainere drept som følge av kamphandlinger, som nå igjen er forverret. Mange av de siste dagers drepte er sivile, og mer enn fem millioner mennesker i fare i konfliktområdene hvor ukrainske regjeringsstyrker kjemper mot prorussiske separatister.

Stadig flere ukrainere blir avhengige av nødhjelp for å overleve. Samtidig blir det stadig vanskeligere for humanitære organisasjoner å få levert viktig og livreddende nødhjelp til de som trenger det aller mest.


Sivilbefolkningen har blant annet behov for ved til fyring. Foto: Flyktninghjelpen

 

Flyktninghjelpen innledet det nye året med å starte en nødhjelpsoperasjon i Ukraina. Våre ansatte forteller om økende utfordringer knyttet til de siste dagers intensivering av kamphandlingene.  Det har også kommet nye administrative tiltak som ytterligere kompliserer arbeidet vårt for sivile i områder som ikke er kontrollert av staten.

Vi frykter nå for livene til de fordrevne og andre sivile som er berørte av konflikten. Det er bitende kaldt i Øst-Ukraina. Vintertemperaturene kan falle helt ned til 25 minusgrader og mange er strandet midt i konfliktsonen med begrenset tilgang til mat, medisiner og varme.  Elektrisitetsforsyning, infrastruktur, bygninger og vannforsyninger er blitt delvis ødelagt i krigshandlingene. Konflikten gjør at viktige samfunnsstrukturer er ute av drift, pensjoner holdes tilbake og mange har mistet tilgang til sine bankkontoer.

Folk har behov for tepper, klær og varmeovner, samt ved og drivstoff. Det haster med å få reparert bygningene der mange av de fordrevne oppholder seg. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at folk fryser i hjel.


Vintertemperaturene kan falle helt ned til 25 minusgrader og mange er strandet midt i konfliktsonen med begrenset tilgang til mat, medisiner og varme. Foto: Flyktninghjelpen

 

Vi forbereder oss på at det blir en langvarig operasjon. Det er ingen tegn på en snarlig fredsløsning. Tvert i mot trappes krigføringen opp, det blir stadig vanskeligere for sivilbefolkningen å finne trygghet og faren for en stor humanitær krise øker.

Den humanitære krisen i Ukraina får uforholdsmessig lite oppmerksomhet. Dette i kontrast til den massive oppmerksomheten rundt den politiske konflikten i landet, krigføringen og det storpolitiske spillet. Det som skjer i Ukraina handler om mer enn regjeringen, separatister og Putin.

Dette er en stor, menneskelig krise i vår egen verdensdel og vi er forpliktet til å hjelpe.