hits

april 2016

Gi ungdommen håpet tilbake


Shanaz Saleh Abdi (16) kommer fra Al-Malikyah i Syria, men bor nå i Kawergosk-leiren i Nord-Irak. Hun var bare fjorten år gammel i 2013 da foreldrene sendte henne og søsknene til Nord-Irak for å beskytte dem mot krigen.  ? Mitt største ønske for fremtiden er å returnere til Syria, sier hun. Foto: Flyktninghjelpen Jordan


Å investere i de unge i Midtøsten er også å investere i en trygg framtid for våre egne barn og barnebarn.

I Syria og nabolandene er en hel generasjon med unge i ferd med å miste alt fremtidshåp. Dette kan få store konsekvenser ikke bare for Syria og Midtøsten, men også for oss i naboregionen Europa.

Krig, flukt og nød

Denne uken la Flyktninghjelpen frem rapporten «A future in the balance». Rapporten forteller om konsekvensene av Syria-krisen for ungdom i fire land i Midtøsten. Det er urovekkende lesning.

Over 500 unge i alderen 14 - 24 år i Jordan, Irak, Tyrkia og Libanon er intervjuet i rapporten. De forteller om en ungdomstid preget av krig, flukt og nød. Mange får ikke tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre grunnleggende menneskerettigheter.

Trakassering, utnyttelse, diskriminering og restriksjoner dominerer livene til mange av dem. Altfor mange får lite hjelp fra myndighetene i regionen eller i andre land, eller fra oss i hjelpeorganisasjonene.

Tvinges tilbake til Syria

Noen har nå bare en plan og ett håp: Å klare reisen til Europa sjøveien. Andre forteller at de ble tvunget tilbake til Syria hvor de lever i livsfare i krigssoner fordi det var deres eneste mulighet til å få et minimum av skolegang.

Ingen lider så mye vondt som syriske ungdommer på flukt, men utfordringene er også enorme for ungdommen i nabolandene som er sterkt presset på grunn av Syria-krisen. Midtøsten har i dag det høyeste tallet arbeidsløse unge i verden.

- Før, i Syria, pleide vi å tenke på fremtiden, sier en 17 år gammel syrisk flyktning i Tyrkia til Flyktninghjelpen.

- Vi drømte om å bli leger eller lærere. Nå tenker vi bare på hvordan vi kan brødfø våre familier. Vi bærer en tung bør på våre skuldre, mer enn ungdom skal måtte bære.


Hårklipp ved Flyktninghjelpens yrkesopplæringssenter for ungdom i flyktningleiren Azraq i Jordan. Foto: Flyktninghjelpen/Hussein Amri

Oversette «bråkmakere»

Ungdom i konfliktområder blir ofte oversett eller behandlet som potensielle bråkmakere.  Men Flyktninghjelpens hjelpearbeidere ser hver dag lyspunkt som oppstår når vi kan gi de unge flyktningene en mulighet. Hvert år uteksamineres flere tusen unge fra våre utdannings- og yrkesskoler i konfliktområder verden over. De forteller oss om planer og drømmer, og om håp og ambisjoner, fordi de har noe å bygge videre på.


Sømklassen ved Flyktninghjelpens yrkesopplæringssenter for ungdom i flyktningleiren Azraq i Jordan. Flyktninghjelpen/Hussein Amri

Brytningstid

Det gjør sterkt inntrykk å møte disse unge menneskene. Mye er så gjenkjennelig. De står midt oppe i akkurat de samme, menneskelige prosessene som vi alle har erfart, i brytningstiden hvor de går fra barn til voksne. Som alle ungdommer har de et behov for positiv bekreftelse og støtte fra samfunnet rundt seg.

- Vi må bygge på det gode i mennesker og hjelpe andre, sier en 18 år gammel flyktningjente i Libanon i rapporten. Hun jobber som frivillig for å hjelpe andre flyktninger.

Her kan vi i organisasjonene gjøre mer. Ungdom må få større prioritet i hjelpearbeidet, de må involveres og inkluderes i arbeidet som angår dem selv. De har rett på utdanning, de har rett på beskyttelse fra krig, overgrep og diskriminering.


Firebarnsmoren Monica Lul (29) fra Sør-Sudan er en av to kvinner som studerer elektrisk installasjon ved Flyktninghjelpens utdanningssenter i flyktningleiren Kakuma i Kenya. Foto: Flyktninghjelpen/Nashon Tado

Våre ungdommer

Å investere i de unge er å investere i hele regionens fremtid og i stabilitet for naboregionene. Det er farlig for alle dersom vi fratar millioner av unge i verdens veikryss Midtøsten, alt framtidshåp.  Det er å be om internasjonal ustabilitet i en verden med økende og gjensidig avhengighet.

Verden er så liten nå at vi alle er forbundet med hverandre. Det er ikke snakk om "våre" eller "deres" ungdommer. De unge i Midtøsten er også våre ungdommer.


På feltbesøk ved vårt yrkesopplæringssenter for ungdom i Nangarhar i Afghanistan. Foto: Flyktninghjelpen/Christian Jepsen